Ochrona przed hałasem

Wobec niewątpliwego problemu społecznego, jakim jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego hałasem, nie można pozostawać obojętnym i należy stosować różne metody ochrony przed jego niekorzystnym wpływem. Najlepszym rozwiązaniem jest łączenie metody organizacyjnej (świadome ograniczanie czasu przebywania w niekorzystnym akustycznie środowisku) i technicznej.

zatyczki-osz

Ochrona przed hałasem przemysłowym
W środowisku pracy ograniczenie hałasu uzyskuje się poprzez:
– zmianę technologii,
– ograniczenie hałasu u źródła,
– stosowanie materiałów dźwiękochłonnych,
– stosowanie ochron osobistych słuchu.

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym. Podstawowe sposoby ochrony przed hałasem drogowym:
– ekrany akustyczne – zmniejszenie natężenia dźwięku o kilkanaście decybeli, im dalej od ekranu, tym efektywność wyciszenia maleje,
wały ziemne,
– kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym
– pasy zieleni izolacyjnej (spadek hałasu od 0,5 dB do 5 dB na 1 m szerokości żywopłotu).

Podstawowe sposoby ochrony przed hałasem osiedlowym:
– zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych, np. garaże, obiekty handlowe
– ekrany, płoty akustyczne,
– pasy zieleni,
– budynki usytuowane daleko od drogi,
– budynki z zaprojektowanymi ekranami na elewacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *